De Gilden

Bedrijfsunits Carlsonstraat, Kampen

 • Locatie
  Carlsonstraat Kampen
 • Project
  Bedrijfsunits Carlsonstraat
 • Beschikbaarheid
  VERKOCHT
 • Realisatie
  De Gilden Bouw & Onderhoud B.V.
 • Planning
  Bouw gestart
 • Makelaar 1: Naam
  Berg Makelaardij
 • Makelaar 1: Straatnaam en huisnummer
  Burgemeester van Engelenweg 52B
 • Makelaar 1: Postcode en plaats
  8271 AT IJsselmuiden
 • Makelaar 1: Telefoon
  038 333 5620
 • Makelaar 1: E-mail
  info@bergmakelaardij.nl
 • Makelaar 1: Website
  www.bergmakelaardij.nl
 • Makelaar 2: Naam
  Renes Makelaardij
 • Makelaar 2: Straatnaam en huisnummer
  Burgwal 29
 • Makelaar 2: Postcode en plaats
  8261 EN Kampen
 • Makelaar 2: Telefoon
  038-3313563
 • Makelaar 2: E-mail
  info@renesmakelaardij.nl
 • Makelaar 2: Website
  www.renesmakelaardij.nl
Ontwikkeling
Ideaal Vastgoed

Op het bedrijvenpark “Rijksweg 50” worden prachtige bedrijfsunits met een schitterende uitstraling gerealiseerd. Er zijn verschillende types beschikbaar. De bedrijfsruimten worden gebouwd van kwalitatief hoogwaardige materialen.

Bereikbaarheid
Het geheel is zeer goede bereikbaar. Het is gelegen op bedrijvenpark “Rijksweg 50” te Kampen. Het industrieterrein heeft een goede aansluiting op diverse uitvalswegen, zoals de N50.

Parkeren
Er is mogelijkheid om op het terrein te parkeren.

Overzicht units
BVO begane grond                                                             V.O.N. Prijs     Opmerking

Bedrijfsruimte 1) ca. 280 m2                                                € 270.000,-       VERKOCHT
Bedrijfsruimte 2) ca.   95 m2                                                € 103.000,-       VERKOCHT
Bedrijfsruimte 3) ca.   95 m2                                                € 103.000,-       VERKOCHT
Bedrijfsruimte 4) ca.   95 m2                                                € 100.000,-       VERKOCHT
Bedrijfsruimte 5) ca.   95 m2                                                € 100.000,-       VERKOCHT
Bedrijfsruimte 6) ca. 190 m2                                                € 207.000,-       VERKOCHT
Bedrijfsruimte 7) ca. 200 m2                                                € 208.500,-       VERKOCHT

Bedrijfsruimte 8) ca. 200 m2 € 208.500,-  VERKOCHT


Technische omschrijving
Omdat bij het bouwen nog veel ambachtelijk werk plaatsvindt, behoudt de verkoper zich het recht voor, op of aan de opstallen, dat naar zijn/ haar oordeel noodzakelijke architectonische of technische wijzigingen aan te brengen. Alle genoemde maten zijn circa-maten en geven op basis van de beschikbare gegevens de best mogelijke informatie weer. Alle informatie in deze brochure over het plan wordt gegeven onder voorbehoud van goedkeuring door bouw en woningtoezicht alsmede nutsbedrijven. De perspectieftekeningen c.q. Artist Impression is in een vroeg stadium getekend en geeft derhalve slechts een impressie waardoor kleine afwijkingen mogelijk zijn. De reële kleur van de gevel, plaatmaterialen, schilderwerk en dakbedekking kan afwijken. De terreininrichting is naar eigen visie ingevuld. De situatietekening geeft een voorlopige inrichting van de openbare ruimte aan. Eventuele wijzigingen zullen geen afbreuk doen aan de waarde van het bedrijfsverzamelgebouw of van de individuele bedrijfsruimte en geven dan ook geen aanleiding tot enige verrekening met koper. Geringe maatafwijkingen worden voorbehouden.

Peil
Het peil -P- is de referentiemaat van waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten en komt overeen met de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer het definitieve peil- zal in overleg met de gemeente worden bepaald.

Grond- en straatwerk
Ten behoeve van de fundering, riolering, leidingen en bestrating worden de nodige graafwerkzaamheden verricht. Bestrating uit te voeren in betonklinkers, kleur nader te bepalen. Parkeervakken worden aangegeven door de belijning van klinkers in een afwijkende kleurstelling. Voor de waterafvoer worden waar nodig straatkolken aangebracht.

Betonwerk en fundering
Fundering:
Onder de bouwmuren wordt een fundering op heipalen aangebracht, één en ander volgens berekening van de constructeur.
Vloeren:
De begane grondvloer wordt ter plaatse van de units uitgevoerd als een geïsoleerde betonnen vloer met een Rc-waarde van 2,5 m2K/W, de vloer wordt monoliet afgewerkt met een slijtlaag en geschikt voor een belasting tot maximaal 2000 kg/m2. De dakvloer van de bedrijfsunits met bouwnummer 2 t/m 8 worden uitgevoerd als betonnen plaatvloer en voorzien van isolatie met een Rc-waarde van 3.5 m2K/W. Het dak van de bedrijfsunit met bouwnummer 1 wordt uitgevoerd in stalen dakplaat eveneens voorzien van isolatie met een Rc- waarde van 3.5 m2K/W. Eén en ander wordt volgens berekening van de constructeur uitgevoerd.

Riolering
De binnenriolering van het optioneel te plaatsen toilet wordt volgens de op de tekening aangegeven plaats aangebracht en afgedopt. De hemelwaterafvoeren worden aangelegd volgens tekening. De binnenriolering en hemelwaterafvoeren worden volgens de gemeentelijke voorschriften aangelegd en aangesloten op het gemeentelijk hoofdriool. De hemelwaterafvoeren en de binnenriolering worden uitgevoerd in PVC.

Bouwmuren en gevels
De onderlinge scheidingswanden worden uitgevoerd in onafgewerkte kalkzandsteen lijmelementen. De gevels op de erfgrens(achter en zijgevels) worden uitgevoerd in ongeïsoleerde beton elementen. De gevels aan het binnenterrein worden uitgevoerd in sandwich gevelbeplating in kleur volgens kleuren- materialenstaat

Kozijnen en deuren
De buitenkozijnen, -ramen en -deuren worden vervaardigd van hardhout onder KOMO-keur. De buitenkozijnen, -ramen en -deuren worden aan de buitenzijde afgewerkt in een dekkende gemeenschappelijke kleur volgens opgave architect. Alle draaiende delen in de hardhouten buitenkozijnen worden voorzien van veiligheids-garnituren en veiligheidsscharnieren (SKG**). Iedere bedrijfsruimte heeft een geïsoleerde overheaddeur voorzien van een glassectie met een breedte van circa 4.000 mm en een vrije hoogte van 5.000 mm. Deze is van binnenuit met de hand bedienbaar, optioneel kan deze elektrische bediend worden geleverd.

Metaalwerken
De gehele staalconstructie wordt gestraald en eenmalig fabrieksmatig gespoten. Eventuele beschadigingen worden in het werk bijgewerkt, waarbij eventuele tintverschillen onvermijdbaar zijn.

Dakconstructie en dakbedekking
De dakconstructie van de bedrijfsunits 2 t/m 8 worden voorzien van een betonnen plaatvloer, waarop isolatieplaten worden aangebracht. De dakconstructie van de bedrijfsunit met bouwnummer 1 wordt uitgevoerd in stalen dakplaat eveneens voorzien van isolatie. Alle daken worden bedekt met een bitumineuze dakbedekking. De dakranden worden afgewerkt middels een dakkap of daktrim, waar de nodige hemelwaterafvoeren en noodoverlopen in worden voorzien.

Beglazing en schilderwerk
Alle beglazing in de buitengevel (m.u.v. de glassectie in de overheaddeur) wordt uitgevoerd in isolerende HR++ beglazing. Er is geen rekening gehouden letsel werende beglazing.

Binnenafwerking
De units worden casco opgeleverd. De buitenkozijnen zijn aan de binnenzijde niet afgetimmerd. Daar waar nodig wordt de staalconstructie brandwerend bekleed één en ander volgens opgave van de constructeur. 

Nutsaansluitingen
De meterkast van de bedrijfsunits worden uitgevoerd als een gestandaardiseerde (prefab) meterkast. In de meterkast van de units 1 & 8 wordt de standaard meterkastaansluiting aangebracht voor water en elektra. In de overige units wordt alleen elektra aangebracht. Voor de telefoonaansluiting is een invoerleiding in de meterkast aanwezig. De units worden gasloos opgeleverd.

Installaties
Standaard wordt er in de meterkast een elektravoorziening gemaakt van 3x25 Ampère. De units worden standaard voorzien van een dubbele wandcontactdoos in de meterkast en een buitenlichtpunt met armatuur op schemerschakeling. Wateraansluiting en glasvezel- of telefoonaansluiting evenals eventuele noodverlichting en/ of brandslanghaspels zijn niet in de koopsom inbegrepen. Ook alle overige voorzieningen dienen door de koper in eigen beheer en op zijn/ haar kosten te worden aangelegd of aangeschaft.

Optie mogelijkheden
Wijzigingen en aangepaste indelingen zijn, zolang de voortgang van de bouw dit toelaat, altijd bespreekbaar. Enkele goed uitvoerbare optiemogelijkheden zijn:
> Overheaddeur uitgevoerd met elektrische bediening;
> Overheaddeur voorzien van een loopdeur;
> Leveren en aanbrengen pv-panelen.

 

Makelaar(s)
Berg Makelaardij
Burgemeester van Engelenweg 52B
8271 AT IJsselmuiden
038 333 5620
info@bergmakelaardij.nl
www.bergmakelaardij.nl
Renes Makelaardij
Burgwal 29
8261 EN Kampen
038-3313563
info@renesmakelaardij.nl
www.renesmakelaardij.nl