De Gilden

"Wonen in Hattemerbroek"

 • Locatie
  Hattemerbroek
 • Project
  Wonen In Hattemerbroek
 • Beschikbaarheid
  Medio 2021 in verkoop
 • Vanaf prijs
  € 199.500,-
 • Opdrachtgever
  IJsseldelta Ontwikkeling B.V.
 • Realisatie
  De Gilden Bouw & Onderhoud B.V.
 • Planning
  Medio 2021 in verkoop
Website
www.woneninhattemerbroek.nl

Ontwikkeling
IJsseldelta Ontwikkeling B.V.

Startsein

Alweer ruim een jaar geleden (6 mei 2019) ondertekenden de gemeente Oldebroek en IJsseldelta Ontwikkeling B.V. de koop- en realisatie-overeenkomst voor de ontwikkeling van locatie Borst aan de Zuiderzeestraatweg in Hattemerbroek. Op deze locatie worden de komende jaren 36 woningen gebouwd. De ondertekening was het startsein voor de voorbereiding van de ontwikkeling. Het is de bedoeling dat de eerste woningen medio 2021 in de verkoop gaan.

Bestemmingsplanwijziging

De afgelopen maanden is er ook gewerkt aan het voorontwerp van de bestemmingsplanwijziging. Door o.a. de PFAS en stikstof toetsingen eind 2019 en aansluitend de landelijke intelligent lockdown door Corona, verliep de planning nog niet zo voorspoedig als gepland. Inmiddels zijn alle voorbereidende onderzoeken verricht ten aanzien van stikstof, flora en fauna, archeologie en bodemgesteldheid. Daardoor is het plan zover dat het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd kan worden. Het voorontwerp bestemmingsplan is ingediend bij de gemeente, in de lokale krant “huis-aan-huis Oldebroek” zal de komende periode een vooraankondiging staan voor de inzage en inspraaktermijn voor het voorontwerp bestemmings-plan. Na 6 weken worden de eventuele reacties van omwonenden en belanghebbenden beoordeeld en verwerkt/weerlegd in het definitieve ontwerp-bestemmingsplan. Afhankelijk van de reacties op het voorontwerp bestemmingsplan kan eind dit jaar het definitieve bestemmingsplan ter inzage gelegd worden.

De planning is dat het college na de zomer zal beslissen om het als ontwerp ter visie te brengen. Het zal naar verwachting eind dit jaar naar de gemeenteraad gaan ter vaststelling. U kunt dit voorontwerp bestemmingsplan inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Bouwplan

Onderdeel van de bestemmingsplanwijziging is ook het stedenbouwkundigplan, het type en aantal starters-woningen, woningen in het middensegment, twee-onder-een-kap-woningen en vrijstaande woningen zijn hierin verwoord. De meeste recente verbeelding van het bouwplan met referentiebeelden is opgenomen in deze nieuwsbrief. Het bouwplan bestaat uit totaal 36 woningen en het deelgebied bestaat uit 2 hoofdfasen, waarbij het rechterdeel als eerste in de verkoop en realisatie wordt opgestart.


Het totaalplan is verdeeld in de volgende categorieën: 

Starterswoningen tot ca. € 199.500,- V.O.N.

Middensegment woningen ca. € 230.000,- tot € 275.000,- V.O.N.

Luxe woningen ca. € 365.000 tot ca € 498.000,- V.O.N.


Bewoners die een bestaande huurwoning in Hattemerbroek achterlaten en zo de doorstroom voor starterswoningen mogelijk maken krijgen voorrang bij de toekenning binnen dit plan.

Makelaar(s)