De Gilden

Over De Gilden

De Gilden Bouw en Onderhoud B.V. is een middelgrote ontwikkelende bouwer op het gebied van woningbouw, commercieel vastgoed, scholen, zorg en horeca. We zijn landelijk actief.

De Gilden Bouw en Onderhoud B.V. verwerft en ontwikkelt zelfstandig projecten, maar ook in samenwerkingsverband met of in opdracht van derden, zoals diverse landelijk opererende projectontwikkelaars, zorginstellingen en corporaties. Vroegtijdig wordt  samenwerking gezocht met gemeenten, provincies en diverse externe deskundigen om te komen tot kwalitatief hoogwaardige plannen binnen een vooraf vastgesteld financieel kader.

Het nieuwe ontwikkelen staat bij ons centraal. We ontwikkelen en realiseren vraaggestuurd. Locaties worden niet langer in één keer ontwikkeld, maar krijgen stapsgewijs vorm.  Door korte besluitvormingslijnen binnen ons bedrijf zijn we in staat om snel te kunnen inspelen op vragen van diverse doelgroepen. De (potentiële) koper wordt al in een vroeg stadium bij het project betrokken.

We zijn innovatief en duurzaam. Een belangrijk speerpunt van ons is het ontwikkelen en realiseren van projecten met 0-energiewoningen en het toepassen van duurzaamheidsconcepten op wijkniveau.

Naast onze bouw- en ontwikkelactiviteiten is onze zustermaatschappij Zonnegilde B.V. de specialist op het gebied van het adviseren en gesubsidieerd realiseren van zonnepanelen-projecten voor de zakelijke eindgebruikers, (semi)overheid, aannemers en particulieren.