De Gilden

Emmen - Woningbouwproject

  • Locatie
    Dordsedwarsstraat, Emmen
  • Realisatie
    De Gilden Bouw en Onderhoud B.V.
  • Planning
    In ontwikkeling
Ontwikkeling
Projectontwikkeling De Gilden Kampen B.V.

De Groene Vlinder: woningen en appartementen aan Dordsedwarsstraat in Emmen

 In Emmen-centrum wordt binnenkort gestart met de voorbereidingen voor een nieuw woningbouwplan met de naam "De Groene Vlinder". Op de hoek van de Dordsedwarsstraat en de Prins Hendrikweg komen tegenover verzorgingshuis Zuidermarke vier zogenaamde grondgebonden woningen en een appartementencomplex met twaalf appartementen. Het plan is een ontwerp van de Emmense architect Hendrik Klinkhamer.

Buurtparticipatie
Projectontwikkeling De Gilden Kampen B.V. is momenteel bezig met het organiseren van buurtparticipatie, om omwonenden en naastgelegen bedrijven bij de afronding van de plannen te betrekken en hun ideeën te verzamelen. De uitkomsten van deze participatie worden meegenomen in de aanvraag voor een omgevingsvergunning bij de gemeente Emmen. Dat gebeurt naar verwachting deze zomer. De eerste reacties van de gemeente op het plan zijn positief, daarom worden ze nu ook aan de buurt voorgelegd. Er wordt zo opnieuw een al langer braakliggend stuk terrein in het centrum ingevuld met woningbouw, wat past binnen de doelstellingen van het gemeentebestuur om wonen in het centrum te stimuleren.

Verkoop
Wanneer begonnen kan worden met de verkoop van de woningen en appartementen en wanneer de eerste steen wordt gelegd, hangt af van het verkrijgen van de benodigde vergunningen en procedures. Geïnteresseerden kunnen zich alvast melden bij Ten Wolde Makelaars uit Emmen, die de verkoop verzorgt.

Makelaar(s)