De Gilden

's Heerenbroek - 3 woningen

  • Locatie
    's Heerenbroek
  • Opdrachtgever
    Beter Wonen IJsselmuiden

In opdracht van Beter Wonen IJsselmuiden hebben wij medio 2018 drie "levensloopbestendige" woningen in 's-Heerenbroek opgeleverd. 

Makelaar(s)